My Liberika Facebook nyereményjáték

 KÁVÉVADÁSZAT

Ajándékozz, hogy nyehess!

 

Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Gc Slovakia s.r.o. (94 301 Sturovo, Sv. Stefana 1/B., Szlovakia).
 2. 2.    A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 1. 3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/My-Liberika-Espresso-143197739675468/ ) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2018. november 28-tól 2019. január 13 napjáig tart.

3.3 A Játékban való részvétel feltétele:
Bármilyen ízesítésű, kettő darab my Liberika kávé vásárlása, a termék vagy termékek és a vásárlást igazoló blokk lefényképezése. A fényképek beküldése, (myliberika.nyeremenyjatek@gmail.com)  vagy feltöltése https://www.facebook.com/My-Liberika-Espresso-143197739675468/ oldalra 2018. november 24. és 2019. január 13. között. Minimum kettő darab kávénak és ezek megvásárlását igazoló blokknak kell lenni. A blokkot meg kell őrizni. Egy blokkal csak egyszer lehet regisztrálni, ugyanazon blokkadatok többszöri megadása a játékból történő automatikus kizárást vonja maga után. EGY JÁTÉKOS TÖBB BLOKKAL NEVEZHET, A NAGYOBB ESÉLY ÉRDEKÉBEN! A Játékban NEM VEHETNEK RÉSZT a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Jelen Játékszabályzat a www.myliberika.hu honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől.

3.4. A nyeremény első sorsolására 2018. december 17 napján, a második sorsolása 2019. január 14-én kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a https://www.facebook.com/My-Liberika-Espresso-143197739675468/ Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg.

 1. 4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2018. november 28. 6:00 óra

A Játék zárónapja: 2019. január 13. 23:59

 

 1. 5.       Sorsolás

A nyeremények sorsolások:
– első időpontja: 2018. december 17 napja
– második időpontja: 2019.január 14 napja

A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blokkadatok közül a sorsolás a véletlenszerűség elve alapján közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás nem nyilvános.

 1. 6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

Első sorsolás (2018. december 17 napja) nyereményei:

8db ajándékcsomag
(1 üveg vaníliás áfonyadzsem, 1 üveg szilvalekvár rézüstben sütve, 1 üveg eperdzsem tokaji aszúval, 1 üveg levendula virágszörp, 1 üveg hagyma lekvár, 1 doboz csupa csoki keksz, mézes puszedli, 1 üveg tejkaramell.)

4db ajándékcsomag
(1 üveg csupa csoki keksz, 1 üveg mézes puszedli, 1 üveg tej karamell, 1db banán kávé, 1db alma-fahéj kávé, 1db my liberika kávés pohár.)

1db Tamás pincészet jóvoltából felajánlott ajándékcsomag
(1 üveg Levendula cider, 1 üveg szürkebarát, 1 üveg otelló szörp, 1 üveg zöld dió befőtt, 1 üveg vörösbor zselé, 1 üveg zöld dió lekvár, 1 üveg tormás füge mustár, 1 csomag Csopak fűszer keverék.)

1 db mézeskalács ház
(alap mérete: 40 x 32 cm)

2db ajándékcsomag
(3 db köret, 4 db tészta, 1 db banán kávé, 1 db alma fahéj kávé, 1 db levendula kávé, 1 db my Liberika kávés pohár.)

1 db ajándékcsomag
(1db Kamira kávéfőző, 1 db banán kávé, 1 db alma-fahéj kávé, 1 db levendula kávé, 1 db jázminos zöld tea kávé, 1 db my liberika kávéspohár.)

1 db sütemény csomag
(Csupa csoki keksz és mézes puszedli csomag.)

Második sorsolás (2019.január 14 napja) nyereményei:

1 db 8 nap 7 éjszaka külföldi nyaralás félpanzióval 2 fő részére.
(Válaszható helyszín és időpont.)

2 db 3 nap 2 éjszaka wellness pihenés 2 fő részére.
(Választható szálloda és választható időpont.)

A nyertesnek a nyeremény átvételéhez be kell mutatnia a bármilyen négy darab my Liberika kávé vásárlását igazoló eredeti blokkot, amelynek adataival a Játékban részt vett. A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során feltöltött blokko(ka)t megőrizte.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 6 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a my Liberika kávé hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg! Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 1. 7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. 8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Gc Slovakia s.r.o. (94 301 Sturovo, Sv. Stefana 1/B.Szlovakia, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Gc Slovakia s.r.o. (cím: 94 301 Sturovo, Sv. Stefana 1/B. Szlovakia) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (myliberika.nyeremenyjatek@gmail.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Gc Slovakia s.r.o. (94 301 Sturovo, Sv. Stefana 1/B.Szlovakia).

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. 10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. 11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel. A szervező a változtatás jogát fentartja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 

 1. november 26.